Ustawienia DNS Proxy dla Windows 10

line

Kliknij prawym przyciskiem myszy na przycisk "Start", a następnie kliknij "Panel sterowania".

Start, Control Panel.

Click on “Network and Internet”. Click on “Network and Sharing Center”.

Network and Internet

Kliknij na "Zmień ustawienia karty".

Click on Change adapter settings.

Kliknij prawym przyciskiem myszy na interfejs, przez który jesteś podłączony do Internetu i kliknij przycisk "Właściwości".

Kliknij prawym przyciskiem myszy na interfejs, przez który jesteś podłączony do Internetu i kliknij przycisk "Właściwości".

Kliknij na "Protokół internetowy w wersji 4 (TCP / IPv4)", a następnie kliknąć na przycisk "Właściwości".

Kliknij na "Użyj następujących adresów serwerów DNS" przycisku radiowego. Wpisz adres IP DNS Proxy i kliknij na przycisk "OK".

Enter DNS Proxy IP address and click on the OK button.