Ustawienia DNS Proxy dla Windows 8

line

Przesuń kursor myszy w prawym dolnym rogu ekranu, a następnie kliknij na "Ustawienia"

Windows 8 Settings

Click“Control Panel”.

Control Panel

Click on “Network and Internet”. Click on “Network and Sharing Center”

Windows 8 Network and Sharing Center

Kliknij na "Zmień ustawienia karty".

Right-click on the interface through which you are connected to the Internet and click “Properties

Kliknij na "Protokół internetowy w wersji 4 (TCP / IPv4)", a następnie kliknąć na przycisk "Właściwości".

Kliknij na "Użyj następujących adresów serwerów DNS" przycisku radiowego. Wpisz adres IP DNS Proxy i kliknij na przycisk "OK".

Enter DNS Proxy IP address and click on the OK button.