DNS proxy-inställningar för Android

line

Klicka på "Inställningar".

Settings

Klicka på "Wi-Fi".

Wi-Fi

Tryck och håll på Wi-Fi-nätverk genom vilket du är ansluten till Internet.

Wi-Fi network adapter

Rulla ner och tryck på "Visa avancerade alternativ"-knappen.

Rulla ner och ändra IP-inställningar till "Static".

Rulla ner, ange din DNS Proxy IP-adress i "DNS1"-fältet. Behåll de andra inställningar oförändrade och klicka på "Spara" -knappen.