DNS proxy-inställningar för Windows 7

line

Click on the “Start” button, then click “Control Panel

Start, Control Panel.

Click on “Network and Internet”. Click on “Network and Sharing Center”.

Network and Internet

Klicka på "Ändra adapterinställningar".

Click on Change adapter settings.

Högerklicka på gränssnittet genom vilket du är ansluten till Internet och klicka på "Egenskaper".

Högerklicka på gränssnittet genom vilket du är ansluten till Internet och klicka på "Egenskaper".

Klicka på "Internet Protocol Version 4 (TCP / IPv4)" och klicka sedan på knappen "Egenskaper".

Klicka på "Använd följande DNS-serveradresser" knappen. Ange DNS Proxy IP-adress och klicka på "OK" -knappen.

Enter DNS Proxy IP address and click on the OK button.