การตั้งค่า DNS Proxy สำหรับ Android

line

แตะที่ "ตั้งค่า"

Settings

แตะที่ "Wi-Fi"

Wi-Fi

แตะค้างไว้บนเครือข่าย Wi-Fi ผ่านที่คุณมีการเชื่อมต่อกับอินเทอร์เน็ต

Wi-Fi network adapter

เลื่อนลงและแตะ "แสดงตัวเลือกขั้นสูงปุ่ม"

เลื่อนลงและเปลี่ยนการตั้งค่า IP เพื่อ "คงที่"

เลื่อนลงป้อนที่อยู่ DNS Proxy IP ของคุณในฟิลด์ "DNS1" ให้ตั้งค่าอื่น ๆ ไม่เปลี่ยนแปลงและแตะปุ่ม "บันทึก"