การตั้งค่า DNS Proxy สำหรับ Windows 7

line

Click on the “Start” button, then click “Control Panel

Start, Control Panel.

Click on “Network and Internet”. Click on “Network and Sharing Center”.

Network and Internet

คลิกที่ "การตั้งค่าอะแดปเตอร์เปลี่ยน"

Click on Change adapter settings.

คลิกขวาบนอินเตอร์เฟซผ่านที่คุณเชื่อมต่อกับอินเทอร์เน็ตและคลิกที่ "คุณสมบัติ"

คลิกขวาบนอินเตอร์เฟซผ่านที่คุณเชื่อมต่อกับอินเทอร์เน็ตและคลิกที่ "คุณสมบัติ"

คลิกที่ "Internet Protocol version 4 (TCP / IPv4)" จากนั้นคลิกที่ปุ่ม "Properties"

คลิกที่ "ใช้อยู่ DNS เซิร์ฟเวอร์ต่อไป" ปุ่ม ป้อนที่อยู่ DNS Proxy IP และคลิกที่ปุ่ม "OK"

Enter DNS Proxy IP address and click on the OK button.