เงื่อนไขของข้อตกลงการให้บริการ

จากการใช้ซอฟแวร์หรือบริการของเรา คุณยอมรับเงื่อนไขของข้อตกลงการให้บริการด้านล่าง

1 นี่คือข้อตกลงระหว่างคุณและเครื่องมือความเป็นส่วนตัวของฉัน, INC This agreement ("Agreement") between you and My Privacy Tools, Inc. ("My Privacy Tools, Inc.") governs your use of our products and services (both known herein as "Services") provided by My Privacy Tools, Inc and our partners. By using any of our products or services, you understand and agree to the terms and conditions in this agreement. 2 ข้อตกลงการปรับเปลี่ยน เครื่องมือส่วนตัวของฉัน, Inc สงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงข้อกำหนดเงื่อนไขและประกาศในเวลาใดก็ได้ตามที่จะให้บริการที่มีหรือไม่มีแจ้งให้ทราบล่วงหน้า คุณมีความรับผิดชอบในการตรวจสอบข้อตกลงนี้สำหรับการเปลี่ยนแปลง ท่านยังคงใช้ซอฟแวร์และ / หรือบริการของเราหลังจากวันที่มีผลการเปลี่ยนแปลงดังกล่าวถือเป็นการยอมรับและตกลงในการเปลี่ยนแปลงดังกล่าว 3 การติดตาม แม้ว่าเราจะไม่เก็บบันทึกการใช้เนื้อหาหรือแบ่งปันใด ๆ ของข้อมูลส่วนตัวของท่านกับบุคคลที่สามใด ๆ เราจะเปิดมากกว่าข้อมูลใด ๆ ที่เราไม่ได้ถ้าจำเป็นต้องทำตามกฎหมาย เครื่องมือส่วนตัวของฉัน, Inc อาจตรวจสอบบางแง่มุมของเครือข่ายในการจัดการการละเมิดการรักษาและ / หรือปรับปรุงการบริการ 4 สถานที่ตั้งสำหรับการแก้ไขข้อพิพาท You hereby agree to the exclusive jurisdiction and venue of state or federal courts in Delaware, the United States in all disputes arising out of or relating to the use of any Services. 5. EXPORT CONTROLS Services provided by My Privacy Tools, Inc. may be subject to U.S. export controls. Access to our software or use of our software is prohibited from any country to which the United States has embargoed goods and from any organization in the United State's Commerce Department's Denied Parties List. 6. การใช้ประโยชน์ไม่ได้รับอนุญาตในการให้บริการ My Privacy Tools, Inc. is not responsible in any way for any damages or losses, either directly or indirectly, arising from your use of the Services, or by your inability to use our Services. You agree that you will not use the Services to threaten, harass, defraud, or abuse others; invade the privacy of others; infringe on the copyright and/or intellectual properties of others; or do anything that would be considered illegal. You will not use the Services to transmit in any way, unsolicited bulk e-mail or spam. My Privacy Tools, Inc. may suspend or terminate access to services for the customer as a response for policy violation. No refunds shall be given for accounts terminated due to violations of this agreement. 7. TERMINATION; ACCESS RESTRICTION My Privacy Tools, Inc. may terminate this Agreement, or terminate or suspend your access to our network or Services at any time, with or without cause, with or without notice. Upon such termination or suspension, your right to use our services/software will immediately cease. My Privacy Tools, Inc. also reserves the right to refuse service to anyone at any time for any reason. 8. บริการทดแทน Renewable Services may be billed automatically until your subscription is cancelled. Any renewable Services may be cancelled before the renewal date by contacting us regarding your wish to cancel or by using the appropriate form on our website to cancel the Service. You are responsible for managing or canceling any PayPal subscriptions from your PayPal account. You agree that while your subscription is active for any renewable Services, your subscription will be automatically renewed and your account will be automatically charged when due if your payment method supports automatic billing. 9. การชำระเงินและการคืนเงิน By attempting purchase of any product or service, you agree that we may take extra verification steps to verify any purchase, which may include placing a small temporary charge on your payment method and asking you to verify the charge amount to complete your order. This pending charge will automatically disappear within a few days. Refunds for our Services may be issued under the terms of our นโยบายการคืนเงิน . 10. NO WARRANTY ALL SOFTWARE AND SERVICES ARE PROVIDED 'AS IS' AND 'AS AVAILABLE', THERE ARE NO WARRANTIES, REPRESENTATIONS, CONDITIONS, EXPRESSED OR IMPLIED OF ANY KIND. THERE IS NO GUARANTEE THAT ACCESS TO OR USE OF OUR SERVICES WILL BE UNINTERRUPTED, MEET YOUR REQUIREMENTS, OR BE ERROR-FREE. THERE ARE NO WARRANTIES THAT EXTEND BEYOND THE FACE OF THIS AGREEMENT. MY PRIVACY TOOLS, INC. HAS NO LIABILITY OR RESPONSIBILITY FOR THE DELETION OF, OR THE FAILURE TO STORE OR TRANSMIT, ANY CONTENT OR OTHER COMMUNICATIONS OF THE PREMIUM SERVICE.
Hide My IP on Facebook
Follow Hide My IP on Twitter