book

AutoWipe PC Pro

An toàn xóa tất cả dữ liệu ổ cứng, làm cho phục hồi dữ liệu không thể.

Cài đặt trực tiếp sau khi thanh toán

(863Kb, Windows 98/ME/XP/Vista/7/8/10)

Con đường dễ và an toàn nhất để xóa ổ cứng

Định dạng Windows không đủ mạnh để: cài đặt lại Windows hoặc định dạng ổ đĩa cứng của bạn với các công cụ định dạng ổ đĩa tiêu chuẩn sẽ để lại dấu vết của dữ liệu cá nhân của bạn dễ dàng khôi phục. Kẻ trộm danh tính có thể quan sát hoặc sử dụng máy tính cá nhân khi các tập tin đã bị xóa không đúng cách và có thể phục hồi dữ liệu nhạy cảm của bạn bằng cách sử dụng công cụ phục hồi dữ liệu. AutoWipe PC Pro cung cấp phương pháp an toàn nhất cho việc làm trống ổ đĩa: bảo vệ ổ đĩa với nhiều cách mã hóa và nhiều bỏ qua của dữ liệu ngẫu nhiên.

Lợi ích quan trọng và tính năng

  • Chạy cài đặt AutoWipe PC Pro cho máy tính và khởi động lại để tự động bắt đầu làm trống ổ đĩa.
  • Không cần thiết có kỹ năng kỹ thuật
  • Không cần đĩa CD, USB hoặc phương tiện truyền thông khả năng khởi động khác.
  • Không cần phải thay đổi bất kỳ thiết lập BIOS.
  • Tương thích với mọi phiên bản của Windows.
AutoWipe PC Secure Disk Wipe

Tải về, cài đặt, khởi động lại

AutoWipe PC là cách dễ nhất để xóa một cách an toàn tất cả dữ liệu từ ổ đĩa cứng của bạn và cực kỳ nhanh chóng. Đơn giản chỉ cần tải về, cài đặt và khởi động lại máy tính của bạn để bắt đầu lại ổ đĩa trống.

Ngăn chặn các kẻ trộm danh tính.

Ngăn chặn dữ liệu của bạn khỏi rơi vào tay của kẻ trộm danh tính bằng cách mã hóa toàn bộ nội dung đĩa trước khi xóa. An toàn tái chế hoặc tái sử dụng đĩa cứng trống của bạn bằng AutoWipe PC.

  • Hide My IP on Facebook
  • Follow Hide My IP on Twitter