DNS Proxy cài đặt cho Android

line

Chạm vào "Settings".

Settings

Chạm vào "Wi-Fi".

Wi-Fi

Chạm và giữ vào mạng Wi-Fi thông qua đó bạn được kết nối với Internet.

Wi-Fi network adapter

Cuộn xuống và bấm vào "Show advanced options" nút radio.

Cuộn xuống và thay đổi cài đặt IP để "tĩnh".

Cuộn xuống, nhập DNS địa chỉ proxy IP của bạn trong lĩnh vực "DNS1". Giữ các thiết lập khác không thay đổi và bấm vào nút "tiết kiệm".