DNS Proxy cài đặt cho Mac OS X

line

Nhấn vào nút menu Apple ở góc trên bên trái của màn hình và click vào "System Preferences".

System Preferences

Click vào "Network".

Network

Chọn giao diện mạng mà qua đó máy Mac của bạn được kết nối với Internet và click vào nút "Advanced".

Network interface

Open the “DNS” tab. Then click on the “+” button to replace the automatic DNS settings to manual.

Nhập IP máy chủ proxy DNS và bấm vào nút "OK".