DNS Proxy cài đặt cho Windows 10

line

Nhấp chuột phải vào nút "Start", sau đó nhấp vào "Control Panel".

Start, Control Panel.

Click on “Network and Internet”. Click on “Network and Sharing Center”.

Network and Internet

Bấm vào nút "Thay đổi cài đặt bộ chuyển đổi".

Click on Change adapter settings.

Nhấp chuột phải vào giao diện mà qua đó bạn được kết nối với Internet và nhấn "Properties".

Nhấp chuột phải vào giao diện mà qua đó bạn được kết nối với Internet và nhấn "Properties".

Click vào "Internet Protocol Version 4 (TCP / IPv4)" và sau đó nhấn vào nút "Properties".

Click vào "Sử dụng các địa chỉ máy chủ DNS sau" nút radio. Nhập địa chỉ DNS Proxy IP và nhấn vào nút "OK".

Enter DNS Proxy IP address and click on the OK button.