DNS Proxy cài đặt cho Windows 8

line

Di chuyển chuột vào góc phải dưới cùng của màn hình và nhấp vào "Settings"

Windows 8 Settings

Click“Control Panel”.

Control Panel

Click on “Network and Internet”. Click on “Network and Sharing Center”

Windows 8 Network and Sharing Center

Bấm vào nút "Thay đổi cài đặt bộ chuyển đổi".

Right-click on the interface through which you are connected to the Internet and click “Properties

Click vào "Internet Protocol Version 4 (TCP / IPv4)" và sau đó nhấn vào nút "Properties".

Click vào "Sử dụng các địa chỉ máy chủ DNS sau" nút radio. Nhập địa chỉ DNS Proxy IP và nhấn vào nút "OK".

Enter DNS Proxy IP address and click on the OK button.