Free Proxy Danh sách cập nhật hàng ngày

line
địa chỉ IP Hải cảng Đất Nước Tốc độ Kiểu Tức khắc Tải CheckedMột proxy mở hoặc công cộng là gì?

Mở hoặc công proxy là một loại hình thiết lập proxy trên một hệ thống cho phép người dùng att hai kết nối và sử dụng các proxy mở mà không cần cung cấp bất kỳ chứng thực. Một proxy mở có thể được thiết lập trên bất kỳ máy tính hoặc mạng der har mở cổng nødvendige và thiết lập các phần mềm proxy nødvendige hoặc hệ thống hai nhà cung cấp ủy quyền

IP là proxy mở an toàn để sử dụng không?

Một số mã hóa các proxy hỗ trợ mở được gọi là SSL và thị trường kan là một proxy HTTPS. Những loại proxy có thể hỗ trợ mellem mã hóa an toàn thiết bị của bạn và proxy. TUY NHIÊN, một khi lượng truy cập Internet của bạn Lọt vào các proxy mở, nó Kạn giải mã, Cho phép những người khác để xem hoặc thay đổi lưu lượng truy cập Internet trước khi được gửi tới hoặc nhận tại điểm đến cuối cùng. Vì vậy, chúng tôi khuyên bạn nên sử dụng các proxy mở miễn phí có nguy cơ của riêng bạn.


Hide My IP on Facebook
Follow Hide My IP on Twitter