30 ngày Chính sách hoàn tiền của chúng tôi

Mua phần mềm của chúng tôi hoàn toàn không rủi ro với chính sách Hoàn tiền 30 ngày.

Để cho một khoản hoàn lại sẽ được phát hành cho bất kỳ sản phẩm phần mềm của chúng tôi, bạn phải đồng ý những điều sau đây:


    1. Tất cả các yêu cầu hoàn trả phải được thực hiện trong vòng 30 ngày kể từ ngày tôi Công cụ bảo mật, Inc thực hiện các phần mềm tải về có sẵn cho bạn để tải về.


    2. Nếu tất cả các điều kiện hoàn trả được đáp ứng, My Privacy Tools, Inc sẽ cấp cho bạn một khoản hoàn lại số tiền mua phần mềm và hoàn trả bất kỳ khoản thuế thích hợp bao gồm đặt hàng của bạn. Tất cả hoàn lại tiền sẽ được thực hiện bằng cách sử dụng phương thức thanh toán này được dùng để mua các sản phẩm phần mềm (s).


    3 Hoàn lại tiền chỉ có thể được yêu cầu bằng email hoặc bằng cách sử dụng trang liên hệ của chúng tôi.


    4. Your refund request will be valid once we acknowledge your refund request in writing by E-mail.


Hide My IP on Facebook
Follow Hide My IP on Twitter