book

Firewall Fortify

Idite više od običnog zaštitnog zida sa naprednim paket softverom za nadgledanje.

Odmah preuzmite preko Interneta sa Licencnim ključem.

(863Kb, Windows 98/ME/XP/Vista/7/8/10)

Da li je vaš zaštitni zid dovoljno moćan?

Čuvajte vašu Internet konekciju prateći vaše osetljive informacije.Firewall Fortify - Ultimativna alatka za zaštitni zid i poboljšavanje Internet sigurnosti. Najzad, program koji može da spreči lopove od krađe vaših kreditnih kartica, računa u banci, lozinka, identifikaconih brojeva i hiljade drugih personalnih podataka. Nakon što popunite listu privatnih reči i izraza, Firewall Foritfy će pratiti vašu Internet konekciju u realnom vremenu i sprečiti svaki vid Internet saobraćaja koji koristi vaše personalne ili osetljive podatke. Možete izabrati da dozvolite ili blokirate ove podatke od slanja na Internet. Probajte punu funkcionalnu verziju besplatno 30 dana..

Benificije & Mogućnosti

  • Sajtovi koji se lažno predstavljaju - Sprečite vaše privatne informacije da budu ukradene
  • Obaveštenja u realnom vremenu - Firewall Fortify konstantno nadgleda vašu Internet konekciju.
  • Radi pri pokretanju računara - ako je omogućen, Firewall Fortify će konstantno nagledati i štititi vašu Internet konekciju.
  • Neograničene privatne reči i fraze - Firewall Fortify može da zaštiti račune iz vaših banaka, elektronsku poštu, lozinke, kao i druge osetljive podatke od slanja na Internet bez vašeg znanja.
ip

Zaštitite vaše privatne informacije

Sprečite vaše privatne finansijske informacije da budu ukradene od strane sajtova za prevaru, koji se predstavljaju kao legitimni, čime biste spečili krađu vaših informacija o kreditnim karticama, računima u banci, lozinkama, identifikacionim brojevima, i hiljade drugih personalnih podataka.

Vaša efektivna pobošljšanja zaštitnog zida

Pratite veći broj stavki iz vaše baze privatnih reči i izraza. Zaštite vaše bankovne račune, elektronsku poštu, lozinke, i druge osetljive podatke od slanja na Internet bez vašeg znanja.

Hide My IP on Facebook
Follow Hide My IP on Twitter