book

Firewall Fortify

Đi qua Tường lửa với gói sử dụng dịch vụ cao cấp dành cho máy tính bàn.

Tải trực tiếp với key bản quyền

(863Kb, Windows 98/ME/XP/Vista/7/8/10)

Firewall của bạn đã đủ mạnh chưa?

Bảo vệ kết nối Internet của bạn bằng cách giám sát các thông tin nhạy cảm của bạn.Firewall Fortify - Tiện ích hỗ trợ tường lửa và công cụ Bảo mật Internet tuyệt đỉnh. Sau cùng, một chương trình bạn có thể sử dụng để ngăn chặn đánh cắp thẻ tín dụng, tài khoản ngân hàng, mật khẩu, số nhận dạng và hàng trăm loại thông tin cá nhân khác. Sau khi nhập Danh sách các Từ và Cụm từ Cá nhân, Firewall Fortify sẽ theo dõi kết nối Internet theo thời gian thực và ngăn chặn tất cả luồng Internet có chứa bất kỳ thông tin cá nhân nhạy cảm của bạn. Bạn có thể chọn cho phép hay chặn dữ liệu này gửi ra ngoài Internet. Hãy thử phiên bản đầy đủ chức năng miễn phí trong 30 ngày.

Lợi ích và tính năng

  • Chặn các trang web lừa đảo trực tuyến - Ngăn chặn thông tin cá nhân tài chính của bạn không bị đánh cắp
  • Cảnh báo thời gian thực - Firewall Fortify liên tục giám sát kết nối Internet của bạn
  • Chạy Khi Khởi động - Nếu kích hoạt, Firewall Fortify sẽ ngay lập tức theo dõi và bảo vệ kết nối Internet của bạn
  • Danh sách Từ và Cụm từ riêng không giới hạn - Firewall Fortify có thể bảo vệ các tài khoản ngân hàng của bạn, E-mail, mật khẩu và dữ liệu nhạy cảm khác khỏi bị gửi qua Internet mà bạn không biết.
ip

Bảo vệ thông tin cá nhân của bạn

Ngăn chặn thông tin cá nhân tài chính của bạn không bị đánh cắp bởi các trang web lừa đảo, giả trang web hợp pháp và ngăn chặn các hành vi trộm cắp thẻ tín dụng của bạn, tài khoản ngân hàng, mật khẩu, mã số, và hàng trăm các loại dữ liệu cá nhân.

Nâng cấp tường lửa của bạn

Theo dõi số lượng không giới hạn các mục trong Danh sách Từ và Cụm từ riêng. Bảo vệ tài khoản ngân hàng của bạn, E-mail, mật khẩu và dữ liệu nhạy cảm khác khỏi bị gửi qua Internet mà bạn không biết.

Hide My IP on Facebook
Follow Hide My IP on Twitter