book

Spoof My WiFi

Đừng để địa chỉ MAC của bạn bị tiết lộ, bảo vệ và giả địa chỉ MAC.

Tải trực tiếp với key bản quyền

(1Mb, Windows 98/ME/2000/XP/Vista/7/8/10)

Ẩn địa chỉ MAC của bạn...

Ẩn Địa chỉ MAC của bạn khỏi hacker, các cơ quan chính phủ, Nhà cung cấp dịch vụ Internet (Nhà cung cấp dịch vụ Internet (ISP)) của bạn, các mạng Wi-Fi, trò chơi trực tuyến, và nhiều hơn nữa! Bất cứ ai cũng có những công cụ bên phải có thể theo dõi hoạt động Internet của bạn nếu họ biết địa chỉ MAC của bạn. Điểm truy cập không dây công cộng được trên tất cả, một số ít an toàn hơn so với những người khác. Mỗi khi bạn mở máy tính xách tay của bạn, nó sẽ tự động cố gắng liên lạc với các mạng không dây, không phân biệt nếu bạn sử dụng WEP / WPA Encryption. Đánh lừa ACL dựa trên MAC (Access Control Lists) bằng cách nhân bản địa chỉ MAC của một máy tính mà đã được phép sử dụng một mạng Wi-Fi.

Lợi ích và tính năng


  • Thay đổi địa chỉ MAC của bạn chỉ với một cú nhấp chuột.
  • Ngăn chặn các trò chơi trực tuyến từ cấm bạn dựa trên địa chỉ MAC của bạn.
  • Sao chép địa chỉ MAC của máy tính khác. Bỏ qua một số yêu cầu đăng ký Nhà cung cấp dịch vụ Internet (Nhà cung cấp dịch vụ Internet (ISP)).
  • Lấy lại vào các trò chơi trực tuyến mà cấm bạn dựa trên địa chỉ MAC của bạn.
  • Ẩn địa chỉ MAC thực từ các tin tặc, mạng WiFi và Nhà cung cấp dịch vụ Internet (Nhà cung cấp dịch vụ Internet (ISP)).
Spoof My WiFi - Hide Your MAC ID

Thay đổi MAC ID của bạn

Tránh bộ lọc địa chỉ MAC và tránh các trò chơi trực tuyến và các phần mềm mạng khác cấm bạn sử dụng dựa trên địa chỉ MAC.

Ngăn chặn theo dõi địa chỉ MAC

Ngăn chặn tin tặc, cơ quan chính phủ, Nhà cung cấp dịch vụ Internet (Nhà cung cấp dịch vụ Internet (ISP)) của bạn, mạng Wi-Fi, trò chơi trực tuyến, theo dõi hoạt động Internet của bạn. Che giấu địa chỉ MAC thực sự của bạn.

Hide My IP on Facebook
Follow Hide My IP on Twitter