book

Don't Spy On Me

Xem ai đang theo dõi tài khoản e-mail hoặc máy tính của bạn. Tìm các Gián điệp trong máy tính của bạn, E-mail, online chat, và tài liệu cá nhân

Tải trực tiếp với key bản quyền

(619Kb, Windows 98/ME/XP/Vista/7/8/10)

Don't Spy On Me

Ai đang theo dõi hoạt động máy tính của bạn? Tìm ra các gián điệp với công cụ duy nhất của chúng tôi "Don't Spy On Me". Gửi E-mail giả vào hộp thư của bạn để nhử bất kỳ gián điệp hoặc người xem không được phép mở E-mail giả, và tiết lộ thông tin về gián điệp bao gồm vị trí địa lý, ngày và giờ xem tin nhắn, và có thể thông tin khác. Một địa chỉ Bắt-Gián-điệp cũng có thể được tạo ra để đặt vào các nơi khác như chat, tài liệu bảo vệ bằng mật khẩu, và các tập tin ẩn. Xem bản ghi hoạt động để xem thời gian các gián điệp truy cập vào E-mail, desktop, chat, hoặc các tập tin được bảo vệ.

Lợi ích và tính năng

  • Don't Spy On My E-mail - Gửi một E-mail Bắt-Gián-điệp để lừa tin tặc và gián điệp mở chúng và tiết lộ chúng là ai.
  • Don't Spy On My Desktop - Tạo biểu tượng desktop giả để nhử bất kỳ gián điệp nào truy cập vào máy bạn click vào đó, và hoạt động của chúng sẽ vĩnh viễn bị ghi lại.
  • Tạo ra địa chỉ Bắt-Gián-điệp - Tạo địa chỉ Bắt-Gián-điệp để đưa vào bất kì E-mail, chat, tài liệu hoặc tập tin trên máy tính của bạn để theo dõi các gián điệp.
  • Xem Bản ghi Hoạt động Gián điệp - Xem bản ghi hoạt động của bạn bất kỳ lúc nào
ip

Cảnh báo tin tặc của Don't Spy On Me

Sẽ phát hiện nếu có bất kì ai đang truy cập vào máy tính của bạn mà không cần đến việc bạn biết hay không bằng cách tạo một icon giả, có thể thay đổi trên màn hình vi tính bạn để có thể lừa những người dùng khác trên máy tính của bạn khi click vào icon, cũng như sẽ để lại thông tin của tên gián điệp.

Catch Spies Anywhere

Tạo ra địa chỉ Bắt-Gián-điệp - Tạo địa chỉ Bắt-Gián-điệp để đưa vào nhiều nơi như chat, tài liệu được bảo vệ bằng mật khẩu, và các tập tin ẩn. Xem bản ghi hoạt động vào bất cứ lúc nào để xem khi nào các gián điệp đã truy cập E-mail, desktop, chat, hoặc tập tin được bảo vệ

  • Hide My IP on Facebook
  • Follow Hide My IP on Twitter