Diện tích tải

Tải về phiên bản mới nhất các sản phẩm của chúng tôi ở đây. Bạn phải mua một giấy phép sau khi thời gian dùng thử của bạn đã hết hạn để tiếp tục sử dụng phần mềm. Hãy truy cập ngay phiên bản đầy đủ tại đây.

Hide My IP - Windows

Từng đoạt giải thưởng cho phần mềm bảo mật để ẩn địa chỉ IP của bạn.

Tìm hiểu thêm
Hide My IP - Mac

Từng đoạt giải thưởng cho phần mềm bảo mật để ẩn địa chỉ IP của bạn.

Tìm hiểu thêm
Hide My IP - Android

Từng đoạt giải thưởng cho phần mềm bảo mật để ẩn địa chỉ IP của bạn.

Tìm hiểu thêm
Hide My IP - iOS/Linux

Từng đoạt giải thưởng cho phần mềm bảo mật để ẩn địa chỉ IP của bạn.

Tìm hiểu thêm
Cookie Crumble

Công cụ loại bỏ cookie chất lượn cao cho Chrome, Internet Explorer và Firefox.

Tìm hiểu thêm
Spoof My WiFi

Giả địa chỉ MAC của bạn trên bất kì thiết bị mạng nào.

Tìm hiểu thêm
AutoWipe PC Pro

An toàn xóa tất cả dữ liệu ổ cứng, làm cho phục hồi dữ liệu không thể.

Tìm hiểu thêm
Firewall Fortify

Đi qua Tường lửa với gói sử dụng dịch vụ cao cấp dành cho máy tính bàn.

Tìm hiểu thêm
Don't Spy On Me

Sẽ phát hiện những người đang theo dõi tài khoản e-mail, máy tính của bạn hoặc các tập tin cá nhân.

Tìm hiểu thêm
Anti Hacker

Khóa Keylogger ẩn, virus Trojans, sâu virus máy tính, và các chương trình đáng ngờ khác.

Tìm hiểu thêm
Clear My History

Nhanh chóng xóa tất cả lịch sử duyệt web và sử dụng máy tính của bạn.

Tìm hiểu thêm
  • Hide My IP on Facebook
  • Follow Hide My IP on Twitter