book

Clear My History

Nhanh chóng xóa sạch lịch sử duyệt web và sử dụng máy tính của bạn.

Tải trực tiếp với key bản quyền

(758Kb, Windows 98/ME/XP/Vista/7/8/10)

Clear My History

Giúp bạn xóa sạch đi những trang web bạn đã lướt qua và cả các chương trình hoạt động gần nhất! Về các chương trình và dữ liệu trình duyệt web mà bạn đang dùng, các video bạn xem, và có các trang web bạn truy cập. Bạn có thể dễ dàng xóa và lưu các dữ liệu đã truy cập để người dùng khác sẽ không bao giờ biết những hoạt động trên máy tính của bạn. Có thể xoá lịch sử hoạt động của các chương trình như FireFox, Internet Explorer, Windows Media Player, Yahoo, MSN, và Google. Tự động dọn sạch thùng rác của bạn, xóa clipboard hoặc các tính năng "sao chép và dán", xóa lịch sử của các chương trình đang chạy, các tập tin đã mở gần đây, và nhiều hơn nữa. Hãy thử tất cả các tính năng của "Xóa dữ liệu" phiên bản không giới hạn của chúng tôi 30 ngày dùng thử miễn phí..

Lợi ích và tính năng

  • Xoá cookie, mật khẩu đã lưu, lịch sử, và các tập tin tạm thời từ bộ nhớ cache Internet Explorer, FireFox, Netscape và Opera.
  • Xoá bỏ dữ liệu được lưu vào clipboard, dọn thùng rác, xóa bỏ danh sách tài liệu gần đây, lịch sử sử dụng, và nhiều hơn nữa!
  • Có khả năng chạy chương trình khi Windows khởi động và xóa các thiết lập cụ thể mà bạn chọn vào những thời điểm được lựa chọn.
ip

Khả năng tương thích và hỗ trợ

Xóa lịch sử hoạt động của hàng chục chương trình như FireFox, Internet Explorer, Windows Media Player, Yahoo, MSN, và Google. Tự động dọn sạch thùng rác của bạn, xóa clipboard hoặc tính năng sao chép, xóa lịch sử các chương trình chạy, các tập tin đã mở và nhiều hơn nữa.

Làm sạch Trình duyệt Web

Bảo vệ bạn khỏi các thanh công cụ như Yahoo, MSN, và Google có thể lưu trữ lịch sử các trang web bạn truy cập, mà không được xóa bởi nhiều chương trình xóa lịch sử thông thường. Clear My History có thể dễ dàng xóa lịch sử trang web của bạn khỏi các thanh công cụ.

  • Hide My IP on Facebook
  • Follow Hide My IP on Twitter