Ẩn thiết lập VPN IP của tôi cho iOS (iPhone / iPad)

line

Ứng dụng OpenVPN Connect được yêu cầu để tạo kết nối VPN, nếu bạn chưa có, vui lòng cài đặt nó từ App Store.

Install OpenVPN Connect from the App Store

Search for "OpenVPN Connect" in the search box then tap "GET" then tap "INSTALL".

Install OpenVPN Connect

Go to iosapp.hide-my-ip.com, insert your email and click Get My VPN

Enter your E-mail

Màn hình tiếp theo sẽ hiển thị danh sách các vị trí VPN có sẵn. Bạn có thể chọn bất kỳ vị trí VPN nào từ danh sách này.

Hide My IP location list for iOS

Click the Download VPN Config button then Click "Tải về" on the bottom right side of your browser.

Confirmation

Click on "Open in" and select to open the file with OpenVPN.

Confirmation

In the OpenVPN App, click Add.

Add

Copy-paste the username from the VPN login page (in your browser page) and click Connect.

Connect

Enter the password from the VPN Login Page (from your browser page) and Click OK

Nhấn vào ADD để bắt đầu quá trình nhập tiểu sử.

Your iOS device is now connected to Hide My IP VPN.

Hide My IP Connected