ซ่อนการตั้งค่า IP VPN สำหรับ iOS (iPhone / iPad)

line

ต้องใช้แอ็พ OpenVPN Connect เพื่อสร้างการเชื่อมต่อ VPN หากคุณยังไม่ได้ติดตั้งไว้โปรดติดตั้งจาก App Store

Install OpenVPN Connect from the App Store

Search for "OpenVPN Connect" in the search box then tap "GET" then tap "INSTALL".

Install OpenVPN Connect

Go to iosapp.hide-my-ip.com, insert your email and click Get My VPN

Enter your E-mail

หน้าจอถัดไปจะแสดงรายการตำแหน่ง VPN ที่พร้อมใช้งาน คุณสามารถเลือกตำแหน่ง VPN จากรายการนี้

Hide My IP location list for iOS

Click the Download VPN Config button then Click "ดาวน์โหลด " on the bottom right side of your browser.

Confirmation

Click on "Open in" and select to open the file with OpenVPN.

Confirmation

In the OpenVPN App, click Add.

Add

Copy-paste the username from the VPN login page (in your browser page) and click Connect.

Connect

Enter the password from the VPN Login Page (from your browser page) and Click OK

แตะเพิ่มเพื่อเริ่มต้นกระบวนการนำเข้าโปรไฟล์

Your iOS device is now connected to Hide My IP VPN.

Hide My IP Connected